غزل آزرگی

مای چارده

 

 

دستای پرخینه نازک تو دیده               ده مثل ماه مای چارده روی تو دیده

لبایشی رنگه خون دل آشیق               گورگونی قد مال چیمای تو دیده.

 

+ نوشته شده در  Mon 20 Dec 2010ساعت ۲۰:۴۸ بعد از ظهر  توسط   | 

آدم کشی

ده می روزا آدم کشتو کلویه                               مردم از زندگی بیزار کلویه

صبا که بور شنی تا شاو که بایی                         خانه از پشت تو سرگردو کلویه

 

+ نوشته شده در  Thu 25 Mar 2010ساعت ۱۹:۲۳ بعد از ظهر  توسط   | 

 

دل موشه که از تو قار کنوم مه                      ده موبایل تو کلو میس کال کنوم مه

                                            ********** 

میس کال کدو جوابیم ره که نه دی                خانه آتیت قاصد رای کنوم مه

+ نوشته شده در  Sat 6 Feb 2010ساعت ۲۱:۴۸ بعد از ظهر  توسط   | 

غول سرک کیل کیل گشتون خو توغ کو            قچار کنده ای خندیدون خو توغ کو

نازو نخره تو جوانو ره او کد                            شیرین زیبو واده دیدون خو توغ کو 

                                                    *********

قد دوم چیم خو سونمه توغ موکونی                    دل و جگر مه ره پگ قوغ مو کونی.

 دان درگه که سر کشک موکونی                              گمانم مره بغلک موکونی

                                                   *********

.

 

+ نوشته شده در  Sat 6 Feb 2010ساعت ۲۱:۲۷ بعد از ظهر  توسط   | 

خانه نو جور

                                                         آهای سلام!

سلام دوستای عزیز.

گرجه ما شاعر نیستم کوشش کلو مونوم که کلما ره سر ده سر چینده رقم شعر واری جور کنوم. ده تورای شعر مانندم کلو کم و بیشی دره. امید که قد نظرای از شمو کلو خوبتر شنه.

+ نوشته شده در  Thu 24 Dec 2009ساعت ۱:۱۰ قبل از ظهر  توسط   | 

ازا داری ده مای محرم

ده می شاوا روضه خواندو کلویه           سفید تمبو سیاه پیرو کلویه

ازا داری ازمو ده کول مالومه             مردم ره تنگ کدو ده رود کلویه

ده دان هر درگه چنده مجیده             سووز کالا دسمال گردو کلویه

چنده ره جم مونه ده نام مجید          خرچای جیب پوره کدو کلویه

آوزا نوحه خوان از مین تیبا               ده سر آر گلی سبیل کلویه

نیماز روزه ره یا ده نام خبره            ازای داریمو پک از کل  کلویه

+ نوشته شده در  Wed 23 Dec 2009ساعت ۲۳:۵۴ بعد از ظهر  توسط   | 

اوگل

          دیروز اَمدہ مرہ اوگل کدے تو

         قاشای مہ پیشی آتیم کل کدے تو

شعر از عزیز فیاض . بله شعر کلیک کده ادامه شعر ره بخوانید.

+ نوشته شده در  Mon 30 Nov 2009ساعت ۰:۵۴ قبل از ظهر  توسط   | 

ایلمک جیمک

کشکی مه تو ره از دور اوش موکدوم

گدریت شیشته ایلمک چیمک موکدوم

+ نوشته شده در  Mon 30 Nov 2009ساعت ۰:۹ قبل از ظهر  توسط   | 

نازو نخره

دیده افتو شیشته بخیه موکنه

مره دیده کلو نخره مو کونه

            سلام کدوم قد دوم چیم خو توغ کد                                   خیال کدوم دل و گردیم ره او کد                                     

        

                            


+ نوشته شده در  Mon 30 Nov 2009ساعت ۰:۶ قبل از ظهر  توسط   |